укр eng рус est

Публікації

Останні новини
Відгуки
Chambers Europe

«Нещодавно фірма провела консультування з низки фармацевтичних справ. Багато хто погоджується, що ця команда «рухається в правильному напрямку, особливо вражає її робота у фармацевтичній галузі».

 

Валютні камені спотикання для іноземного інвестора

12.10.2016

Галина Мельник, юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»
Джерело: Юрист&Закон

Інвестиційна привабливість країни оцінюється, серед іншого, з урахуванням простоти та зрозумілості для іноземного інвестора місцевих законодавчих правил здійснення інвестиції, одержання від неї прибутки, відчуження інвестиції або її репатріації за рубіж. На жаль, в Україні діють складні для сприйняття й досить жорсткі обмеження валютного регулювання, які накладають істотні обмеження на іноземних інвесторів. Нижче ми розглянемо ключові валютні обмеження, з якими доводиться зустрічатися іноземним інвесторам на всіх етапах ведення інвестиційної діяльності в Україні. Зокрема, зосередимо увагу на інвестиціях, що здійснюються іноземним інвестором у вигляді вкладення грошових коштів.

Здійснення іноземної інвестиції в Україну

Іноземна інвестиція має досить широке визначення в законодавстві України (у Законі «Про режим іноземного інвестування» та Постанови Правління НБУ «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» від 10.08.2005 року № 280 (далі – Постанова № 280)).

Про наявність іноземної інвестиції можна говорити у випадку придбання нерезидентом України будь-якого майна в Україні, включаючи основні кошти (наприклад, нерухомість), нематеріальні активи (наприклад, торговельні марки), корпоративні права й цінні папери (наприклад, частки й акції українських компаній), майнові права (наприклад, права вимоги до резидентів України) і т.д.

Постанова № 280 дозволяє здійснення іноземних інвестицій в Україну тільки у гривні або іноземній валюті першої групи Класифікатора (долар США, Євро, фунт стерлінгів, швейцарський франк та інші, зазначені в п. 1 Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого Постановою Правління НБУ від 04.02.98 року № 34).

Важливо відзначити, що Постанова № 280 встановлює вичерпний перелік способів здійснення іноземних інвестицій у п. 2.1. Серед найбільш актуальних і часто застосовних випадків варто згадати наступні варіанти розрахунків іноземного інвестора при покупці об’єктів інвестування в Україні:
через інвестиційний рахунок: іноземний інвестор має право відкрити валютний інвестиційний рахунок в Україні та перерахувати на нього іноземну валюту з-за кордону (з метою подальшого використання таких коштів для розрахунків в Україні в гривнях або в іноземній валюті). Валюта, зарахована на інвестиційний рахунок, може бути продана для розрахунків з резидентами в Україні за об’єкти інвестування вже в гривні або для розрахунків з іншими іноземними інвесторами через їхні гривневі інвестиційні рахунки в Україні, або ж іноземний інвестор може розраховуватися валютою з інвестиційного рахунку з резидентами;
прямо з-за кордону: іноземний інвестор може розрахуватися з резидентом України за об’єкти інвестування шляхом перерахування коштів в іноземній валюті з-за кордону на валютний рахунок резидента України в українському банку.

Варто зауважити, що українське валютне законодавство прямо не оговорює таку операцію, як розрахунки між нерезидентами за кордоном за об’єкти інвестування, що перебувають в Україні.

Про правомірність таких розрахунків свідчить лише непряме згадування у Постанові НБУ № 281 від 10.08.2005 року, що регулює покупку іноземної валюти (далі – Постанова № 281; про це докладніше – нижче у розділі про репатріацію іноземної інвестиції та отриманих від неї доходів/прибутків).

Важливим фактором ризику для іноземного інвестора є практика НБУ, що сформувалася за останні два роки, вводити додаткові тимчасові валютні обмеження з терміном дії на кілька місяців з наступним продовженням таких обмежень із незначною лібералізацією. Зокрема, донедавна НБУ вимагав від резидентів продавати до 75% надходжень в іноземній валюті, включаючи надходження від іноземного інвестора (наприклад, внески в статутний капітал, позики від материнської компанії).

На даний момент вимога про продаж валютних надходжень збереглося відносно більшості позик (у розмірі 65%), але не застосовується до надходжень іноземної валюти для цілей здійснення іноземних інвестицій в Україну (наприклад, валютні внески в статутний капітал дочірніх українських підприємств нерезидентів більше не підлягають обов’язковому продажу). Відповідні положення передбачені п. 2 постанови Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 14.09.2016 року № 386 (далі – Постанова № 386).

Вже на етапі здійснення інвестиції іноземному інвестору варто задуматись про те, як і коли він планує виводити доходи від інвестиції, а також припиняти інвестиційну діяльність (з урахуванням специфічних обмежень відносно покупки іноземної валюти для цих цілей).

Основна проблема полягає у тому, що:

по-перше, вищезгадані тимчасові обмеження НБУ можуть суттєво ускладнити, а то й зовсім унеможливити репатріацію інвестицій/доходів, прибутків від інвестиції у якомусь окремому проміжку часу (при цьому передбачити введення нових або скасування діючих обмежень фактично неможливо), а також

по-друге, Постанова № 281 встановлює вичерпні переліки випадків та умов, коли й при яких обставинах резидент України може купити валюту для розрахунків з нерезидентом-інвестором (наприклад, для виплати дивідендів, вартості частки у статутному капіталі при виході нерезидента зі складу учасників української компанії, купівлі корпоративних прав української компанії у власника-нерезидента і т.д.).

У деяких випадках спростити покупку валюти може реєстрація іноземної інвестиції, але на практиці вона не завжди можлива, якщо, наприклад, реальні кошти до України не заходили (покупка активів відбувалася між нерезидентами і т.п.).

Питання валютного регулювання, пов’язані з виведенням за рубіж (припинення) іноземної інвестиції та доходів від неї, ми розглянемо у розділі нижче.

Репатріація (припинення) інвестиції та виведення доходів від інвестиції

Повернення за рубіж іноземної інвестиції, а також доходу, прибутку, інших коштів, отриманих іноземним інвестором від інвестування в Україну, дозволений тільки в іноземній валюті першої групи Класифікатора (п. 3.2 Постанови № 280).

Способи повернення іноземної інвестиції та отриманих від неї доходів урегульовані п. 3.1 Постанови № 280. Серед найпоширеніших та актуальних способів можна відзначити наступні:
через інвестиційний рахунок іноземного інвестора в Україні: на даний рахунок резиденти зі своїх поточних рахунків та інші іноземні інвестори зі своїх інвестиційних рахунків мають право перераховувати як гривню, так і іноземну валюту; інвестор, у свою чергу, має право купити валюту та перерахувати її на свій рахунок за кордоном;
прямо на рахунок інвестора за кордоном: резиденти можуть купити іноземну валюту або використовувати наявну валюту та переказати її прямо на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку.

Варто відмітити, що розрахунки шляхом внесення коштів готівкою у банк із метою зарахування на рахунок іноземного інвестора не передбачений. Також Постанова № 280 не оговорює можливості іноземного інвестора продати об’єкт інвестування іншому нерезиденту зі здійсненням розрахунків за кордоном.

Але така можливість все-таки існує, оскільки зазначений спосіб розрахунків згадується у Постанові № 281 (абз. 9 пп. «а» п. 2 гл. 3 розд. 2), у якому йдеться про те, що серед інших документів для покупки валюти з метою репатріації інвестиції та прибутків/доходів від неї необхідно представити «договір про передачу об’єкта іноземної інвестиції між нерезидентами, що передбачає проведення розрахунків за межами України, з документальним підтвердженням його виконання (подається за умови придбання іноземним інвестором права власності на об’єкт інвестиції зазначеним способом)».

Щоб резидент України або іноземний інвестор могли купити іноземну валюту за гривни (з метою виведення коштів за кордон), їм необхідно подати до обслуговуючого банку пакет документів, передбачений у п. 2 гл. 3 розд. 2 Постанови № 281. Крім інших документів, даний пакет включає довідку українського банку про фактичне надходження інвестиції у вигляді коштів в Україну. Довідка не потрібна, якщо була проведена державна реєстрація іноземної інвестиції або якщо інвестор придбав право власності на об’єкт інвестування більш п’яти календарних років тому.

У зв’язку із цим, якщо об’єкт інвестиції здобувався без перерахування коштів в Україну, купити валюту під репатріацію інвестиції/доходів від неї можливо буде тільки через 5 років після здійснення інвестиції або ж буде потрібна реєстрація іноземної інвестиції, яка, як вказувалося вище, на практиці пов’язана з рядом проблем (якщо факт заходу коштів в Україну не мав місця).

Також варто відзначити деякі тимчасові валютні обмеження, встановлені Постановою № 386 для повернення іноземної інвестиції та прибутків/доходів від неї. Зокрема, на даний момент заборонені покупка та перерахування іноземної валюти з метою:
– повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами по операціях з продажу корпоративних прав юридичних осіб, не оформлених акціями;
– зменшення статутних капіталів юридичних осіб;
– виходу з господарчих товариств іноземних інвесторів;
– оплати іноземним інвесторам вартості цінних паперів українських емітентів (крім продажу деяких боргових цінних паперів);
– повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (за винятком дивідендів за 2014 та 2015 роки при дотриманні певних умов, зокрема обмежень за сумами дивідендів, що виплачуються).

Згадані обмеження діють до 15 грудня 2016 року включно, але, враховуючи їхні кількаразові продовження у минулому, швидше за все, вони, в тому або іншому виді, будуть продовжені і у майбутньому.

ВИСНОВОК:

На закінчення відзначимо, що іноземні інвестори в Україні зустрічаються зі значною кількістю не завжди виправданих валютних обмежень, що суттєво знижує інвестиційну привабливість нашої держави на міжнародному ринку. У зв’язку з цим досить актуальними представляються наміри щодо кардинального реформування валютного законодавства України убік його лібералізації, що періодично озвучуються НБУ.

 
© 2019 Ілляшев та Партнери / Мобільна версія