Залишити заявку

На умовах зберігання

Дата публікації: 13 липня 2018

Вадим Кізленко, адвокат, арбітражний керуючий

Джерело: «Дзеркало тижня»

Що таке ескроу-рахунки.

Ескроу-рахунки вже тривалий час функціонують в економічно розвинених країнах, таких як Сполучені Штати Америки, Великобританія, Швеція, Данія.

У травні 2017 року глава 72 Цивільного кодексу України була доповнена новим пунктом, присвяченим договору рахунку умовного зберігання (ескроу). Так, згідно зі статтею 1076-1 Цивільного кодексу України за такими договорами банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (власнику рахунку), грошові кошти, отримані від власника рахунку та/або від третіх осіб, і перераховувати такі кошти особі (особам), зазначеним власником рахунку (бенефіціару або бенефіціарам), або повернути такі кошти власнику рахунку за настання підстав, передбачених договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

Постановою правління Національного банку України від 18 грудня 2017 року № 133 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» були врегульовані питання функціонування таких рахунків, визначено перелік документів, необхідних для їх відкриття, та операції, які можна проводити за рахунками умовного зберігання.
Відповідно до чинного законодавства України ескроу-агентом може виступати лише банківська установа. Про переваги і недоліки ескроу-рахунків хочу зазначити наступне.

По-перше, такі договори зменшать готівкові розрахунки між покупцем і продавцем, а отже, будуть корисними в розрізі протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у зв’язку з поточною зарегульованістю банківської сфери. Водночас, банки можуть нав’язувати клієнтам свої редакції договорів рахунків ескроу (за аналогією з договорами кредиту, іпотеки).

По-друге, розвиток подібних договорів дозволить залучити кошти в банківський сектор. Банки отримуватимуть винагороду за подібні операції, при цьому у продавців або бенефіціарів буде більше гарантій того, що вони отримають кошти, в порівнянні з розрахунком безпосередньо з продавцем.

Додатковими гарантіями для користувачів рахунків ескроу є те, що законодавством не допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання, за зобов’язаннями банку, власника рахунку або бенефіціара (в тому числі в разі їх ліквідації). При цьому допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги власника рахунку або бенефіціара в банк на підставі договору ескроу-рахунку, в тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), які перебувають на рахунку умовного зберігання, за настання підстав, встановлених договором такого рахунку.

Розірвання договору рахунку умовного зберігання допускається в будь-який час за заявою власника рахунку і виключно в разі отримання письмової згоди бенефіціара на розірвання договору. У разі розірвання договору ескроу-рахунку за заявою власника рахунку і за письмової згоди бенефіціара, власник рахунку та бенефіціар можуть спільно вказати у відповідній заяві і письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються власнику рахунку та/або бенефіціару, або зазначеній ними особі, незалежно від настання підстав, встановлених договором рахунку умовного зберігання.

Загалом, введення в Україні договорів рахунку умовного зберігання (ескроу), в тому числі у сфері купівлі-продажу нерухомості, є абсолютно прогресивним кроком, який сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в державі.