Залишити заявку

Яку юридичну відповідальність несе заступник головного бухгалтера при звільненні головного бухгалтера та передачі складання звітності аудиторській фірмі?

Дата публікації: 13 лютого 2014

Леонід Гілевич, юрист

Джерело: «Бізнес»

Обсяг відповідальності заступника головного бухгалтера за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві в умовах відсутності (звільненні) головного бухгалтера та ведення бухгалтерського обліку аудиторською фірмою на договірних засадах залежить від багатьох факторів.

По-перше, важливо, якими саме повноваженнями наділений заступник головного бухгалтера, зокрема, чи несе він відповідальність за ведення обліку в силу своєї посади на підставі трудового договору, будь-яких внутрішніх документів підприємства (інструкцій, наказів, положень).

По-друге, відповідальність залежить від того, чи призначений заступник виконуючим обов’язки головного бухгалтера. Зокрема, таке призначення можливе на підставі окремого наказу або ж автоматично із звільненням головного бухгалтера згідно з внутрішніми документами підприємства.

По-третє, велике значення має зміст договору про надання бухгалтерських послуг між підприємством та аудиторською фірмою. Такий договір повинен містити детальні положення про відповідальність кожної із сторін – підприємства (тобто його посадових осіб) та аудиторської фірми – у зв’язку з веденням бухгалтерського обліку. Так, договором може бути передбачено, що під звітністю підприємства-замовника ставиться підпис представника аудиторської фірми. Зокрема, частиною 8 статті 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

У зв’язку із зазначеними вище обставинами потрібно також пам’ятати, що відповідальність за ведення бухгалтерського обліку підприємства під час відсутності головного бухгалтера може бути покладена на керівника підприємства. Така можливість передбачена частиною 4 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».