Залишити заявку

Повернення податкових перевірок з 1 липня: умови проведення та штрафи

Дата публікації: 15 червня 2023

Дмитро Лазебний, адвокат

Джерело: «NV Бізнес»

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроект 8401. З-поміж інших «податкових нововведень», передбачено повернення з 1 липня 2023 року податкових перевірок.

Варто пам’ятати, що проходячи відповідні етапи доопрацювання та голосування, законопроект може змінитися та поповнитися новими положеннями. Але зараз, відповідно до законопроекту, особливості проведення податкових перевірок, а також питання перебігу/зупинення податкових строків застосовуються тимчасово, на період дії режиму воєнного стану на території України, введеного указом президента, але не довше ніж до 1 липня 2023 року. Тобто, якщо законопроект приймуть у відповідній редакції без змін, то з 1 липня податкові органи розпочнуть проведення усіх податкових перевірок.

Наразі податкові органи і так можуть проводити певні види податкових перевірок. Їх проведення під час війни почало відновлюватися ще в травні 2022 року. Зокрема, впродовж 2022 року поступово відновлювались документальні позапланові перевірки.

З 25 листопада 2022 року перелік перевірок було розширено та дозволено проведення документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків або з підстав, визначених наступними підпунктами пункту 78.1 статті 78 ПК України:

 • в частині контролю за трансфертним ціноутворенням;
 • обставини не були досліджені під час першої перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки;
 • реорганізація юридичної особи, інші питання реорганізації юридичних осіб, припинення діяльності ФОП;
 • відшкодування з бюджету ПДВ/від’ємне значення ПДВ, що більше 100 тис. грн;
 • перевірка, яка призначається контролюючим органом вищого рівня для перевірки висновків щодо перевірки, яка була проведена контролюючим органом нижчого рівня;
 • невідповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
 • неподання документів щодо ТЦО;
 • подано звіт про контрольовані операції, надісланий платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 ПК України;
 • отримано інформацію або документи від іноземних державних органів щодо вже проведеної перевірки;
 • проведення господарської діяльності нерезидентом через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік.

Тобто, законопроект № 8401 знімає наявні заборони та повертає у звичний стан порядок проведення перевірок.

Слід також зазначити, що прийняття законопроекту дозволить проведення документальних перевірок за значний проміжок часу. Умови проведення перевірок зводяться до безпечності їх проведення.

Законопроект в цій частині передбачає, що документальні та фактичні перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності під час проведення перевірок безпечного:

 • доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для ведення господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків;
 • доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;
 • проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

У разі відсутності визначених в проекті закону умов безпечного проведення перевірок, документальні перевірки, які були розпочаті, але не можуть бути завершені у зв’язку із такою відсутністю умов їх безпечного проведення, можуть бути зупинені за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу до усунення перешкод для їх проведення. Таке рішення оформлюється наказом, копія якого надсилається до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу платника податків копії такого наказу та інформації про дату та час його надіслання до електронного кабінету (відображення в електронному кабінеті). Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки.

Умови щодо безпечності проведення перевірки, наведені у законопроекті, передбачені у ПК України, які діють в даний час. Вони є однаковими. Умови щодо зупинення проведення перевірок також передбачені у ПК України та діють і зараз.

На мій погляд, поняття «безпечного доступу та допуску» треба, все ж таки, унормувати, надавши даному терміну певне визначення, яке буде сприяти його однаковому застосуванню. Інакше при вирішенні питання «безпечності доступу та допуску», скоріше за все, у податківців та платників податків будуть дещо різні точки зору.

Слід зазначити, що законопроект № 8401 також передбачає низку інших важливих положень. Зокрема, документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк. Водночас на період до завершення поновлених перевірок або завершення дії обставин, визначених у проекті закону, або усунення перешкод щодо проведення таких перевірок зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 Податкового Кодексу.

У разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 липня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, штрафні санкції, нараховані на суму такого податкового зобов’язання, скасовуються, а пеня не нараховується. Сума сплаченого податкового зобов’язання оскарженню не підлягає.