Залишити заявку

Стало простіше: як українцям подати заяву до ЄСПЛ

Дата публікації: 29 червня 2022

Олександр Камша, адвокат

Джерело: «УНІАН»

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що кожен постраждалий від російської агресії може отримати компенсацію, але для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше 16 січня 2023 року.

Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року, взявши на себе зобов’язання гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права та свободи, визначені у цьому документі.

Виходячи з цього, у постраждалих від збройної агресії осіб існує право на юридичний захист своїх порушених прав, зокрема, права на життя та права власності, в компетентних національних органах України (наприклад, органах Національної поліції). Якщо захист цих прав у національних компетентних органах не призведе до відновлення порушених прав, це буде підставою для звернення до ЄСПЛ зі скаргою на порушення положень або протоколів до Конвенції.

Варто нагадати, що статтями 2 та 3 Конвенції визначено, що право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, а стаття 1 Першого протоколу до Конвенції гарантує захист права на мирне володіння майном (практика ЄСПЛ дозволяє стверджувати, що термін “власність” використовується у значенні економічного блага, яке може бути предметом як матеріального, так і нематеріального світу – активи, кошти, прибуток, майно, що становить економічну цінність і тому подібні поняття).

Конституція України у ч. 4 ст. 55 гарантує кожному право після використання всіх національних засобів правового захисту (наприклад, звернення із заявою про знищення майна до органів Національної поліції) звертатися за захистом своїх прав та свобод у відповідні міжнародні судові установи або у відповідні органи міжнародних організацій, членом чи учасником яких є Україна. Окрім звернення до органів Національної поліції України доведеться подати електронну заяву до слідчого комітету РФ, щоб дотриматися вимог процедури звернення до ЄСПЛ.

Звернутися до ЄСПЛ можна за таких умов:

  • Оскарженню підлягає поведінка держави, яка сама порушила право чи свободу або не забезпечила їх захист (порушення права чи свободи, яке гарантується Конвенцією, наприклад, право мирного володіння власністю відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції).
  • Вичерпано всі доступні ефективні національні засоби юридичного захисту.
  • Не був пропущений строк звернення до ЄСПЛ.
  • Справа ще не розглядалася ЄСПЛ з тих самих підстав і особа не використовує іншого міжнародного механізму захисту своїх прав.

Відповідно до Протоколу № 15 про внесення змін до Конвенції, з 1 лютого 2022 року строк звернення до ЄСПЛ складає 4 місяці з дня винесення остаточного рішення на національному рівні. Новий термін застосовується до заяв, у яких остаточне рішення на національному рівні винесено 01 лютого 2022 року та пізніше.

Порушення прав особи на життя та/або знищення майна особи в результаті збройної агресії іншої держави – це підстава для звернення до ЄСПЛ із заявою на порушення положень Конвенції.

Наразі в Україні навіть створили окремий веб-сайт espl.com.ua, на якому розміщено детальну інформацію стосовно процедури, строків та порядку подання заяви до ЄСПЛ . Щоб подати позов, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти.