Залишити заявку

Побудувати завод в Україні стало простіше? Які можливості відкриває спрощення зміни цільового призначення землі

Дата публікації: 15 лютого 2024

Дмитро Груба, адвокат

Джерело: «NV Бізнес»

6 лютого народні депутати проголосували за ухвалення проєкту Закону України 9627. Чи забезпечить це залучення інвестицій для швидкої відбудови України?

Щодо земель за межами населених пунктів

Основною зміною є можливість встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок (крім певних виключень: земель, віднесених до категорій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення, земель водного фонду, рекреаційного, оздоровчого, лісогосподарського призначення) на територіях за межами населених пунктів, якщо стосовно таких територій відсутня затверджена містобудівна документація на місцевому рівні, для розміщення таких об’єктів згідно з класифікатором, за яким здійснюється класифікація будівель і споруд:

  • промислові та складські будівлі;
  • нежитлові сільськогосподарські будівлі;
  • трубопроводи, лінії електронних комунікаційних мереж та електропередачі (крім магістральних нафтопроводів та газопроводів);
  • комплексні споруди промислових об’єктів (крім споруд підприємств, що здійснюють видобування, виробництво та переробку ядерних матеріалів, споруд підприємств і установок із збагачення та перероблення ядерного палива; споруд підприємств, призначених для термічного оброблення (спалювання) побутових відходів; атомних електростанцій).

Важливо відзначити, що встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок у вказаних вище випадках здійснюється:

  • без дотримання вимог щодо співвідношення цільового призначення та виду функціонального призначення території, а віднесення таких земельних ділянок до певного виду цільового призначення земельних ділянок не має відповідати класифікатору видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його застосування;
  • на підставі мотивованого висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури сільської, селищної, міської ради (в певних випадках – уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації) щодо можливості розміщення на земельній ділянці відповідного об’єкта згідно з вимогами нормативно-правових актів, будівельних норм, інших нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством.

Схожі правила нині діють для будівництва промислових об’єктів для евакуйованих із зони бойових дій підприємств, будівництва, реконструкції будівель для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань, зумовлених бойовими діями та деяких інших об’єктів.

Можна зробити висновок, що фактично відбулось поширення цих правил на нові види об’єктів – це вже згадані промислові та складські будівлі, нежитлові сільськогосподарські будівлі,  комплексні споруди промислових об’єктів тощо.

Зміна цільового призначення земельних ділянок у зазначених вище випадках здійснюється без розроблення документації із землеустрою та за рішенням власника (якому має передувати отримання згаданого мотивованого висновку органу містобудування та архітектури).

Варто зауважити, що ці положення будуть діяти не тільки під час дії правового режиму воєнного стану, а й протягом п’яти років з дня його припинення або скасування в Україні чи відповідній окремій місцевості.

Щодо земель енергетики

Також закон розширює можливості зміни цільового призначення особливо цінних земель сільськогосподарського призначення з метою їх використання для об’єктів енергетики, у тому числі технологічної інфраструктури об’єктів енергетики. Це виглядає цілком логічним та доречним в нинішніх умовах.

Створення Реєстру забруднених територій

В законі передбачається створення в Україні Реєстру територій, забруднених/імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

До нього вноситимуться відомості про землі, забруднені вибухонебезпечними предметами, та землі, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, документи, що стали підставою для внесення зазначених відомостей, розташовані на цих землях водні об’єкти, об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), а також відомості про проведення обстеження земельних ділянок з подальшою передачею документів щодо обстеження земельних ділянок до органу, який прийняв рішення про надання податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів у зв’язку з визнанням земельних ділянок непридатними для використання. Очевидно, що з метою можливого прийняття подальших рішень щодо продовження таких пільг (нагадаю, що рішення про надання таких пільг повинні прийматися на кожний календарний рік окремо).

Можливість розширення річкових портів на річці Дунай

Також закон скасовує необхідність отримання рішень органів державної влади про доцільність будівництва (розширення) річкових портів (терміналів) на річці Дунай для врегулювання земельних питань щодо зміни цільового призначення відповідних земельних ділянок.

Вірогідно, держава зацікавлена у розвитку річкового судноплавства на річці Дунай, що також є цілком логічним та зрозумілим в умовах логістичних проблем, спричинених війною.

Вказані зміни, звичайно, спрощують питання землекористування для бізнесу стосовно цільового призначення землі, проте більше для вітчизняного. Залучення ж значних іноземних інвестицій буде можливим після успішного завершення війни та за умови прийняття комплексних, а не точкових змін в законодавстві та, що не менш важливо, практики його застосування.