Залишити заявку

Мобілізація жінок в Україні. Кого можуть призвати у 2024 році та якою є процедура

Дата публікації: 3 лютого 2024

Валерія Гудій, адвокат, партнер

Джерело: «Фокус»

У воєнний час і чоловіки, і жінки можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Залежно від гендеру, реалізація такого обов’язку має свої особливості.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачені обов’язки для громадян щодо мобілізації та мобілізаційної підготовки:

 • з’являтися за викликом до ТЦКСП для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період;
 • з’явитись до військових частин або на збірні пункти ТЦКСП у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників ТЦКСП), або у строки, визначені командирами військових частин;
 • надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом.

Закон розділяє жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони, та які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Жінка-медик або фармацевт (з дипломом), яка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, підлягає взяттю на військовий облік військовозобов’язанихтобто обов’язково.

А от жінка із спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю (окрім медичної та фармацевтичної), та яка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком,береться на військовий облік військовозобов’язаних за її бажанням (ч.11 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Окремо зазначу, що діючий перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, від Міноборони досі не приведено у відповідність до актуальної на сьогодні редакції вищезгаданого закону. Тому зараз перелік споріднених спеціальностей стосовно жінок має застосовується в межах, які не суперечать закону.

Отже, серед споріднених спеціальностей або професій після одержання яких жінка береться на військовий облік військовозобов’язаних за її бажанням (за умови відповідності здоров’я та віку), можна виділити:

 • хімічні спеціальності;
 • телекомунікації та радіотехніку;
 • ІТ;
 • метрологію, науку про землю, астрономію;
 • харчові технології;
 • облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
 • видавництво та поліграфія.

Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає: прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

Чи можуть призвати військовозобов’язаних жінок до ЗСУ під час війни?

У воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Це передбачено в частині 12 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Перебуваючи на військовому обліку, жінка повинна:

 • проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;
 • виконувати правила військового обліку;
 • прибувати за викликом відповідного ТЦКСП для оформлення військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;
 • проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії відповідного ТЦКСП;
 • вчасно повідомляти інформацію про себе (сімейний стан, стан здоров’я (після тривалого лікування хвороби та(або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання, освіти, місця роботи і посади.

Чи потрібно військовозобов’язаним жінкам уточнювати дані в ТЦК?

Воєнними законами визначені обов’язки не тільки військовозобов’язаних, але й роботодавців, навчальних закладів, що забезпечує функціонування механізму військового обліку.

Військовий облік буває різним:

 • персонально-якісний — облік відомостей (персональних та службових даних) стосовно військовозобов’язаних за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання та ведеться ТЦКСП, органами СБУ та підрозділами Служби зовнішньої розвідки;
 • персонально-первинний — облік відомостей військовозобов’язаних за місцем їх проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
 • персональний — облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи (служби) або навчання, покладається на керівників держорганів, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

Якщо жінка здобуває медичну або фармацевтичну спеціальність, за два місяці до завершення навчання заклад освіти має подати до ТЦК список таких жінок. Ці списки є підставою для оформлення жінкам після здобуття освіти тимчасового посвідчення військовозобов’язаної строком на 30 діб (без визначення ступеня придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. В свою чергу, жінка зобов’язується протягом 7 днів з дня отримання тимчасового посвідчення прибути до ТЦК за місцем проживання для взяття на військовий облік.