Залишити заявку

Ціна лікарської помилки: чому українські клініки не страхують професійну відповідальність

Дата публікації: 1 червня 2021

Алла Цимановська, адвокат

Джерело: «Українська правда»

Будь-яка професійна діяльність містить в собі потенційний ризик нанесення шкоди внаслідок випадкової помилки.

Медична діяльність характеризується непередбачуваністю наслідків втручання.

В Україні лікарські помилки, як свідчать дані ВООЗ, щодня забирають життя щонайменше 5−7 пацієнтів і стають причиною інвалідності 25−30 осіб, які звернулися за медичною допомогою.

На сьогодні в Україні страхування професійної відповідальності медичних працівників здійснюється в добровільній формі на підставі п.15 ст. 6 закону “Про страхування”, а страхувальником може виступати як заклад охорони здоров’я, так і сам лікар (незалежно від того, чи займається він приватною медичною практикою, чи працює за трудовим договором).

При здійсненні професійної діяльності лікар може допустити помилку, внаслідок чого нанести шкоду життю та здоров’ю пацієнта.

Нажаль, необережне або випадкове спричинення шкоди пацієнту є характерною ознакою медичної діяльності, що пов’язана з її особливостями.

Навіть при умові якісного та кваліфікованого лікування, лікар не завжди може гарантувати сприятливий результат медичного втручання, оскільки це залежать не тільки від медичних, але від біологічних, генетичних та інших факторів.

Судова практика

В законодавстві України немає чіткого визначення «лікарська помилка», а дану категорію правопорушень кваліфікують за ст. 140 Кримінального кодексу України (надалі – «КК України») як «неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення».

Якщо проаналізувати Єдиний державний реєстр судових рішень, то в ньому наявна невелика кількість вироків, як обвинувальних, так і виправдувальних, які кваліфіковано за 140 ст. КК України.

У кримінальних проваджень, відкритих за ст. 140 КК України, неналежне виконання професійних обов’язків лікарів внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення призводило до тяжких наслідків для хворих або смерті пацієнтів.

При цьому переважна кількість вироків – обвинувальні, де лікарів визнано винними у скоєнні злочинів, з санкціями у вигляді до 1-3 років обмеження/позбавлення волі або ж позбавлення права обіймати посаду та займатися лікарською діяльністю на строк до 5 років.

Після вироку суду у кримінальних справах питання відшкодування постраждалим лягало на плечі закладів охорони здоров’я – в рамках окремих цивільних справ.

Звісно ж, ніхто з засуджених лікарів не мав договору страхування професійної відповідальності, а пацієнти або їх родичі були вимушені чекати на компенсації роками.

Медики без страховки

На сьогоднішній день страхування професійної відповідальності лікарів в Україні не є розповсюдженим явищем.

Це зумовлено тим, що медична допомога надавалась здебільшого державними медичними закладами безкоштовно.

Але з розвитком приватної медицини люди бажають отримувати не тільки якісний сервіс, а й якісні та професійні медичні послуги. Тому і претензій до неналежного або, на думку пацієнта, непрофесійного обслуговування стало більше.

В Україні страхування відповідальності лікарів та медичного персоналу провадиться у формі добровільного страхування, тому немає зрозумілої статистики страхових випадків, врегульованих тарифів та затверджених мінімальних сум фінансової відповідальності. На сьогодні цей страховий продукт не є масовим, отже він не може бути дешевим.

Деякі медичні заклади вже користуються страхуванням відповідальності працівників чи відповідальності медичного закладу, але насправді, це одиничні випадки.

На практиці клініки страхують або відповідальність всього медичного персоналу, або лікарів, спеціалізація яких має підвищений ризик: хірурги, акушери-гінекологи, неонатологи, анестезіологи, реаніматологи, стоматологи.

Чому ж така необхідна опція у лікарській діяльності не використовується?

По-перше, як не дивно, вона не обов’язкова: на законодавчому рівні не встановлено обов’язок страхувати відповідальність лікарів.

По-друге, лідери страхового ринку масово не надають таких послуг, або надають вибірково, не афішуючи, що є такий вид страхування.

По-третє, складність процедури доведення наявності медичної помилки та строки виплати страхового відшкодування, адже вину може встановити тільки суд на підставі судово-медичних експертиз.

Четверте – це небажання медичних установ чи лікарів витрачати кошти на страхування.

П’яте – це необізнаність лікарів через відсутність популяризації даної послуги.

Наявні можливості

Проаналізувавши договори деяких страхових компаній про надання послуг страхування відповідальності лікарів, можна зробити висновок, що найчастіше умовами таких договорів передбачено компенсацію реальних збитків.

В окремих випадках страховик може відшкодовувати упущену вигоду та моральну шкоду.

При цьому, страхові суми варіюються від 200 000 гривень до декількох мільйонів, в залежності від спеціалізації лікаря чи іншого медичного персоналу, діяльність якого застрахована.

Крім цього, в договорах страхування відповідальності лікарів можуть бути встановлені ліміти відповідальності за певні наслідки, наприклад:

  • у разі завдання матеріальної шкоди відшкодовуються фактично понесені збитки;
  • у разі, якщо через помилку лікаря встановлено певну групу інвалідності, то сума відшкодування буде складати від 30% до 80% від страхової суми;
  • у разі помилкових дій лікаря, що спричинили смерть пацієнта, виплачується 100% від страхової суми.

Кожний договір є персоналізований з прив’язкою лікаря до певного місця провадження медичної діяльності (адреси медичного закладу) та спеціалізації.

Таким чином, страхова компанія звільняється від виплати страхового відшкодування у разі, якщо лікар надавав допомогу пацієнту не за місцем своєї роботи або у разі, якщо надана медична допомога/послуга не відповідала його спеціалізації.

Важливим моментом, який варто передбачити в договорі страхування відповідальності лікарів, є врегулювання спору між лікарем (медичним закладом) та пацієнтом у досудовому порядку шляхом переговорів.

Це положення договору дозволяє пацієнту, лікарю, медичній установі та страховій компанії врегульовувати спір та відшкодувати збитки, не очікуючи судового розгляду кримінальної та цивільної справ.

Якщо лікар застрахував свою професійну відповідальність, існує наступний механізм врегулювання спірних питань, а саме:

📃  У разі надання медичної допомоги/медичних послуг, пацієнт відчув себе гірше і вважає, що при наданні таких послуг лікарем було допущено певну помилку, такий пацієнт звертається до медичного закладу зі скаргою провести перевірку якості надання послуг, також звертається із заявою до страхової компанії про настання страхового випадку.

📃  Медична установа запрошує фахівців із страхової компанії та розглядає кожне таке звернення. У разі, якщо лікар, медична установа та страхова компанія погоджуються з претензіями пацієнта, то переходять до етапу досудового врегулювання події, підписуючи мирову угоду, де лікар визнає свою провину, після чого страхова компанія сплачує страхове відшкодування.

📃  Якщо лікар, медична установа та страхова компанія впевнені в якості надання медичних послуг, і погіршення самопочуття настало через специфіку організму або ж недотримання рекомендації при лікуванні/реабілітації, – страхова компанія відмовляє у виплаті страхового відшкодування та надає посильну допомогу (наприклад, юридичну консультаційну) для захисту інтересів лікаря.

У разі укладання договору з надійною страховою компанією, медичний працівник та/або медична установа, страхують себе не лише від стягнення можливих фінансових претензій, а й отримує кваліфіковану підтримку від страхової компанії, яка за власний кошт надає юридичну та інші консультації.

За таким принципом страхові компанії співпрацюють із юридичними фірмами та/або адвокатами.

Світовий досвід

У багатьох країнах світу страхування професійної відповідальності медичних працівників є обов’язковим.

У Європі першою країною, яка запровадила концепцію страхування відповідальності за шкоду, завдану невдалим лікуванням, була Швеція у 1975 році, де було створено Консорціум страхових компаній із відшкодування шкоди за спеціально встановленими лімітами, розмір яких час від часу змінюється.

Якщо постраждалого пацієнта не задовольняє запропонована Консорціумом сума компенсації, він може звернутися до суду.

Модель гарантованої компенсації також запозичили у Фінляндії (1987), в Норвегії (1988) та Данії (1992).

У Великій Британії та більшості штатів США такий вид страхування є обов’язковим для всіх осіб, що займаються медичною практикою, але навіть в тих випадках, коли страхування є добровільним, більшість лікарів все одно намагається застрахувати свою відповідальність.

Зазвичай такий вид страхування вимагає від лікаря медичний заклад, де він працює, як гарантію того, що він спроможний нести фінансову відповідальність за власні помилки.

У системі страхування відповідальності за шкоду, здійснену без провини страхувальника, прийнятій у таких країнах, як Нова Зеландія, Канада, Австралія, передбачена компенсація при доказі наявності причинного зв’язку проведеного лікування із втратою здоров’я пацієнтом, при цьому доказів провини виробників медичних послуг не потрібно.

Перспективи запровадження обов’язкового страхування медиків в Україні

З урахуванням статистики випадків нанесення шкоди пацієнтам внаслідок лікарської помилки, а також враховуючи судову практику в Україні, умови страхування професійної відповідальності лікарів повинні передбачати відшкодування збитків, а саме:

  • нанесення шкоди здоров’ю через ненавмисні помилкові дії медпрацівника при діагностиці або лікуванні;
  • смерть хворого внаслідок ненавмисних помилкових дій лікаря;
  • інші ситуації з нанесенням шкоди здоров’ю, що виникли в результаті помилки медпрацівника.

За даними Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, загальні прогнозні витрати у рік на введення цього виду страхування повинні скласти 373,7 млн гривень, у тому числі за рахунок бюджетних засобів – 319,4 млн гривень.

У випадку безпосередньої компенсації третім особам заподіяної шкоди, прогнозні витрати осіб (юридичних і фізичних), винуватих у завданні шкоди життю і здоров’ю, складуть 414,7 млн гривень на рік.

Тобто витрати на сплату страхових внесків будуть значно менші за витрати, що виплачуватимуться у випадку безпосередньої компенсації потерпілим.

Різниця повинна бути покрита за рахунок інвестиційного доходу страховиків від розміщення ними страхових резервів.

Таким чином, цей вид діяльності не буде високоприбутковим для страховиків, рентабельність його не буде перевищувати 10%.

Введення системи обов’язкового страхування відповідальності лікарів може призвести до підвищення вартості лікарських засобів і медичних послуг, наданих приватними установами охорони здоров’я, але в той же час надасть можливість забезпечити гарантії відшкодування завданої внаслідок лікарської помилки шкоди.

В Міністерстві охорони здоров’я неодноразово піднімалось питання щодо страхування відповідальності лікарів.

Передбачалось, що приватні клініки будуть зобов’язані страхувати професійну відповідальність з 2011 року, державні та комунальні медичні установи – з 2012 року, але, станом на 2021 рік, така відповідальність не була запроваджена в Україні.