Залишити заявку

Агентство з розшуку та менеджменту активів: українська імплементація

Дата публікації: 29 березня 2019

Денис Нєнов, адвокат

Джерело: The Ukrainian Journal of Business Law

В рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та інших міжнародних зобов’язань України у грудні 2015 року було створено Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА), яке за змістом, обсягом функцій і правовим статусом не має аналогів у системі органів державної влади в Україні.

Основною метою створення АРМА було забезпечення невідворотності настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки.

Для досягнення вказаної мети АРМА виконує наступні функції:

– виявлення та розшук майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, як на території України, так і на території інших держав; вказані заходи здійснюються за зверненням слідчого, детектива, органів досудового розслідування, прокуратури та судів, а також на запит відповідних органів іноземних держав, з метою арешту таких активів;

– міжнародне співробітництво та представництво України в іноземних юрисдикціях з питань виявлення і розшуку активів, одержаних злочинним шляхом;

– управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, шляхом: а) передачі активів в управління на підставі договору управління; б) розпорядження – реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження.

– формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

– надання роз’яснень та консультацій з питань своєї компетенції та підготовка пропозицій щодо державної політики з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Важливо підкреслити, що АРМА діє виключно на підставі звернень правоохоронних органів України, запитів компетентних органів інших держав в порядку співробітництва та судових рішень і ніколи – за власною ініціативою. При цьому, необхідною умовою для здійснення агентством своїх повноважень є наявність кримінального провадження, що значно звужує його сферу діяльності у порівнянні з аналогічними органами більшості інших держав.

Крім того, в Італії, Сполученому Королівстві, Фінляндії, Франції, Литві, Нідерландах здобуте злочинним шляхом майно може бути конфісковано в порядку цивільного судочинства без вироку суду відносно особи – до власника активів може бути пред’явлено позов у цивільному процесі, у якому останній має довести законність походження майна, інакше воно стягується на користь держави.

В Україні цивільна конфіскація існує в значно усіченому вигляді – вона може бути застосована виключно до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і лише після їх засудження вироком суду, що набрав законної сили, за окремі види злочинів: корупційні або легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У Сполученому Королівстві також діють такі механізми повернення активів, як:
– ув’язнення за несплату суми, що визначена судом;
– судові рішення щодо розкриття всіх активів незалежно від країни їх місцезнаходження в обмін на ризик вважатися особою, що виявила неповагу до суду.

АРМА фактично розпочало свою роботу з жовтня 2017 року.

Що стосується статистичних показників роботи Національного агентства, то наразі на його офіційному сайті є інформація відносно 2017 року, а також загальні відомості щодо діяльності АРМА у 2018 році.

У 2017 році агентством передано в управління 75 одиниць арештованих активів і опрацьовано 69 запитів правоохоронних органів України.

Станом на початок грудня 2018 року кількість переданих в управління одиниць арештованих активів збільшилася – склала понад 700 об’єктів. Це діючі підприємства, комерційна та житлова нерухомість, транспортні засоби, корпоративні права, зерно, одяг, побутова техніка та інше. Заслуговує на увагу той факт, що у 2018 році в управління АРМА вперше було передано підприємства та корпоративні права. Крім того, Національним агентством розглянуто 1064 звернення від правоохоронних органів України.

Створення Національного агентства спричинило цілий ряд наслідків, в тому числі для представників бізнесу, які надають їм нові інструменти для захисту своїх інтересів у справах, де вони виступають потерпілими від злочинів.

У разі заподіяння шкоди компанії від злочинних дій з боку партнерів, контрагентів, топ-менеджменту, інших осіб, для власника бізнесу вкрай важливим є вжиття оперативних заходів для пошуку і накладення арешту на активи правопорушника, за рахунок яких можна забезпечити відшкодування завданих збитків. В цьому контексті АРМА надає ефективні інструменти, пов’язані з швидким доступом до різноманітних інформаційних баз, які є в розпорядженні України, держав-партнерів по обміну інформацією та міжнародних організацій з питань розшуку та повернення активів, одержаних злочинним шляхом. Це дозволяє отримати інформацію більш оперативно, уникаючи необхідності проходження тривалої бюрократичної процедури міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях або цивільних справах, яка вимагає посередництва Генеральної прокуратури України і Міністерства юстиції України.

Для цього потерпілому необхідно ініціювати відкриття кримінального провадження і звернення органу досудового розслідування чи прокурора до АРМА про необхідність виявлення і розшуку майна відповідної особи з метою його подальшого арешту. За загальним правилом, такі звернення мають бути опрацьовані протягом трьох робочих днів.

У 2018 році АРМА налагоджено співпрацю у рамках транскордонного обміну інформацією з 33 країнами, серед яких – США, Велика Британія, Кіпр, Латвія, Швейцарія, Австрія, Німеччина, Франція, Республіка Панама, Об’єднані Арабські Емірати, Словаччина, Чехія та інші.

У рамках транскордонного обміну інформацією АРМА було направлено 81 звернення до закордонних правоохоронних органів та міжнародних організацій стосовно виявлення та розшуку активів в межах кримінальних проваджень та надано відповіді на 15 звернень компетентних органів таких країн, як: Німеччина, Італія, Франція, Ізраїль, Данія, Литва, Бельгія тощо.

Національне агентство приймає активи в управління за наступних умов (у разі відсутності згоди їх власника на передачу):
1) наявність кримінального провадження;
2) мінімальна сума активів повинна становити не менше 834 600,00 грн;
3) наявність судового рішення про накладення арешту на активи;
4) наявність судового рішення про передачу активів в управління АРМА з відповідним зверненням прокурора до агентства.

Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках АРМА, відкритих у державних банках – АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк».

Управління іншим рухомим майном, нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Активи, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам, з якими укладається договір управління майном. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Що стосується реалізації арештованого майна, то така здійснюється за ухвалою слідчого судді або суду, при цьому вказані активи повинні відповідати одному з наступних критеріїв:
– майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів;
– витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання майна чи управління ним співмірні з його вартістю;
– майно, яке швидко втрачає свою вартість;
– майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню.

Примірний перелік зазначеного майна, який затверджений Кабінетом Міністрів України, є досить широким і фактично надає право слідчому судді, суду прийняти рішення про передачу АРМА для реалізації будь-якого арештованого майна.

Вказані активи передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

При цьому, розгляд слідчим суддею, судом клопотання про передачу активів для реалізації здійснюється без обов’язкової участі їх власника і фактично останній може дізнатися про таке рішення вже після проведення реалізації, коли вже його права відновити буде досить складно.

Крім того, судові рішення про передачу активів в управління АРМА не підлягають оскарженню в апеляційному порядку, що позбавляє власника важливих інструментів для захисту своїх прав, які могли б запобігти можливим випадкам зловживань з боку правоохоронних органів.

Реалізація активів здійснюється на електронних торгах.

Рішення про передачу для реалізації активів будь-яких додаткових погоджень не потребує, крім випадків реалізації активів вартістю понад 41 730 000,00 грн – рішення по таким активам погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.

Таким чином, під юрисдикцію АРМА може потрапити будь-яке арештоване майно, в тому числі й те, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні. Особливість арешту майна в якості речового доказу полягає в тому, що такий арешт можна накласти на майно будь-якої особи на початковому етапі досудового розслідування, навіть коли ще незрозумілі перспективи такого розслідування і жодній особі не оголошено про підозру, коли кримінальне провадження в подальшому може бути закрито у зв’язку з відсутністю самого факту вчинення злочину. Особливо це актуально для злочинів в сфері white collar crime, які вирізняються достатньою складністю в розслідуванні і потребують аналізу значного обсягу документації та проведення об’ємних економічних експертиз.

У результаті законодавство не виключає можливість ситуації, коли після реалізації майна виявиться, що злочину взагалі вчинено не було, а між сторонами існують виключно цивільно-правові відносини, у зв’язку з чим кримінальне провадження підлягає закриттю.

Отже, доречним видається встановлення певних обмежень при застосуванні процедур передачі арештованих активів в управління АРМА.

На сьогодні можуть бути запропоновані чотири основні судові механізми захисту прав власника при оскарженні передачі арештованого майна в управління агентства:
1) скасування арешту майна через суд першої інстанції або подання апеляційної скарги на ухвалу про арешт;
2) скасування передачі активів в управління АРМА через суд першої інстанції;
3) подання позову до суду про скасування рішення АРМА (наприклад, щодо відсторонення керівників і підписантів);
4) подання позову до суду про визнання недійсними результатів конкурсу для обрання управителя арештованими активами.

Таким чином, АРМА знаходиться на стадії свого становлення і в майбутньому очікується тенденція розширення його повноважень в частині запровадження цивільної конфіскації та інших міжнародних практик, притаманних для аналогічних органів інших держав, насамперед Європейського Союзу. Вже зараз Національне агентство надає потерпілим від злочинів нові можливості для оперативного розшуку і арешту активів з метою відшкодування заподіяних збитків. При цьому, власники арештованого майна потребують додаткових процесуальних прав для запобігання можливим зловживанням при застосуванні процедур передачі арештованих активів в управління АРМА.