Залишити заявку

Аграрні ноти: старий новий інструмент для аграріїв

Дата публікації: 21 березня 2024

Дмитро Груба, адвокат

Джерело: «NV Бізнес»

Аграрні ноти: старий новий інструмент для аграріїв

Після року очікування парламент врешті ухвалив Закон України «Про аграрні ноти». Фактично, це є новим (вірніше, удосконаленим старим) інструментом залучення коштів у сільське господарство.

Аграрні ноти покликані стати електронною та більш досконалою версією діючих нині паперових аграрних розписок, які є інструментом фінансування аграріїв, що є особливо актуальним та необхідним для успішного проведення посівної компанії.

Аграрні ноти покликані стати електронною та більш досконалою версією діючих нині паперових аграрних розписок, які є інструментом фінансування аграріїв, що є особливо актуальним та необхідним для успішного проведення посівної компанії.

Аграрна нота є неемісійним цінним папером,  що посвідчує безумовне зобов’язання боржника, забезпечене заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти кредитору відповідно до умов, визначених таким цінним папером.

Першочергово необхідність запровадження «нового» інструмента була продиктована двома основними причинами:

  • надати кредиторам більший ступінь захисту та розширений набір опцій для оперативного захисту своїх прав (адже заставою як за аграрними розписками, так і за аграрними нотами виступають рухомі речі, в основному майбутня сільськогосподарська продукція, що робить таку заставу досить ризиковою та ненадійною в порівнянні із класичною іпотекою нерухомості);
  • перевести аграрні розписки в електронну форму, тим самим усунувши бюрократію, властиву паперовим аграрним розпискам (викладення на бланках, залучення на етапі видачі та виконання нотаріуса), та зменшивши витрати на їх випуск.

Паперові аграрні розписки дійсно мають ряд проблем, які спробували вирішити за допомогою аграрних нот.

Вимога дострокового виконання зобов’язань.

Класичні аграрні розписки не передбачають права кредитора вимагати дострокового виконання зобов’язань. Таким чином, на практиці виникають випадки, коли кредитор може лише «спостерігати» за порушенням свої прав та не має можливості адекватно та оперативно на них реагувати (якщо строк виконання за аграрною розпискою не настав).

Аграрні ж ноти таке право передбачають у разі невиконання боржником частини зобов’язання за аграрною нотою, у разі втрати сільгосппродукції, що є предметом застави за нотою, порушення боржником зобов’язань щодо вирощування або збереження предмета застави тощо.

Щоправда, реалізація такого права є можливою лише в судовому порядку з усіма пов’язаними із цим недоліками.

Обмеження права боржника розпоряджатися правами на землю.

Боржник за аграрною розпискою може вільно передати третій особі права на земельну ділянку, на якій знаходиться заставлений врожай, чим значно ускладнить можливості кредитора щодо захисту.

Новий Закон передбачає ряд запобіжників від таких дій. Так, з моменту видачі аграрної ноти і до припинення зобов’язань за нею боржник втрачає право без дозволу кредитора здійснювати:

  • відчуження земельної ділянки;
  • відчуження права оренди, іншого права користування земельною ділянкою;
  • передання ділянки в суборенду;
  • розірвання договору, внесення змін до договору або відмову від договору, на підставі якого у нього виникло право оренди або інше право користування земельною ділянкою.

Це значно звужує недобросовісним гравцям ринку поле для зловживань.

Звернення стягнення на інше майно боржника.

Хоча аграрні розписки передбачали можливість кредитора звернути стягнення на інше, ніж заставлений врожай, майно боржника, на практиці реалізація цього положення без застосування тривалої та обтяжливої судової процедури була практично неможливою.

В питанні ж регулювання аграрних нот цей недолік враховано і є надія, що притягнути недобросовісного боржника до відповідальності стане легше.

Нині передбачається, що у разі недостатності або відсутності застави за аграрною нотою для задоволення вимог кредитора стягнення заборгованості за аграрною нотою в позасудовому порядку (на підставі спеціальної виписки з Реєстру) здійснюється шляхом звернення стягнення на інше майно боржника та осіб, які несуть з ним солідарну відповідальність.

Конвертація товарної ноти в фінансову.

Як і аграрні розписки, ноти будуть товарними або фінансовими.

При цьому і товарні розписки, і товарні ноти мають виконуватися шляхом здійснення поставки вказаної в них сільськогосподарської продукції або ж передачею складських документів на неї.

Враховуючи простоту переміщення врожаю після його збору з поля, недобросовісний боржник має можливості для його переховування чи відчуження.

Закон України «Про аграрні ноти», крім вже вказаної норми про можливість спрощеного звернення стягнення на інше майно боржника, також пропонує кредиторам можливість просто і швидко конвертувати товарну аграрну ноту в фінансову аграрну ноту.

Потенційно це має дозволити швидше здійснити примусове виконання аграрної ноти.

Стягнення штрафів в позасудовому порядку.

На практиці доволі дискусійним та неоднозначним було питання можливості стягнення у позасудовому порядку (через виконавчий напис) штрафних санкцій, передбачених аграрною розпискою.

Це змушувало кредитора втягуватись у тривалі судові спори.

Прийнятий Закон дає можливість стягувати в позасудовому порядку і штрафні санкції за аграрними нотами.

Передбачається також, що розрахунок суми штрафних санкцій буде здійснюватися програмно-технічними засобами Реєстру аграрних нот.

Доступ до товарних складів (елеваторів).

Також у випадку з аграрними нотами вирішується питання доступу до сільгосппродукції, яка була переміщена на елеватор для зберігання.

Проблема в тому, що до такої продукції вкрай важко отримати доступ навіть виконавцю, що здійснює звернення стягнення на сільськогосподарську продукцію.

Нині ж закон передбачає право виконавця на доступ до сільськогосподарської продукції на товарному складі без необхідності вчинення додаткових дій чи складання документів, крім передбачених Законом України «Про виконавче провадження».

Крім того, товарний склад буде зобов’язаний утриматись від приховування заставленої продукції та надавати доступ до неї кредитору під страхом виникнення у нього солідарного зобов’язання за аграрною нотою.

Як вже було зазначено вище, новий інструмент буде електронним, участь нотаріуса як в процесі видачі нот, так і в процесі їх примусового виконання більше не потрібна.

Вказане має сприяти зменшенню витрат гравців ринку на використання нового фінансового інструменту.

Проте, ложка дьогтю в цій бочці меду для кредитора також присутня.

Справа в тому, що у випадку відчуження боржником за аграрною розпискою майна, що є предметом застави, будь-якій третій особі до виконання своїх зобов’язань, кредитор має право пред’явити вимоги до такої третьої особи і задовольнити їх за рахунок її майна.

У випадку ж з аграрними нотами цей інструмент захисту кредитора прибрали повністю, що створює певне поле для недобросовісного маневру.

Крім того, новий інструмент розширює можливі варіанти застави за аграрними нотами, зокрема передбачаючи можливість застави продукції тваринництва, розширює коло осіб, що можуть видавати аграрні ноти (та, відповідно, отримувати фінансування для себе) тощо.

Підсумовуючи, в результаті вказаних змін очікується:

  • запровадження більш надійного для кредиторів (в порівнянні із нині діючими паперовими аграрними розписками) інструменту для фінансування потреб аграріїв;
  • збільшення кола кредиторів та обсягу фінансування ринку, яке є необхідним за поточного стану економіки;
  • покращення доступу до фінансування для аграрних підприємств, особливо малих та середніх, які найбільше цього потребують;
  • зменшення можливостей для зловживань з боку недобросовісних учасників аграрного ринку.

Доступними до використання ноти стануть з 01.01.2025 р., тобто в межах найближчої посівної кампанії ринку доведеться використовувати аграрні розписки та готуватися до застосування нових можливостей вже з наступного року.