укр eng рус est

Публікації

Останні новини
Відгуки
Chambers Europe

«Нещодавно фірма провела консультування з низки фармацевтичних справ. Багато хто погоджується, що ця команда «рухається в правильному напрямку, особливо вражає її робота у фармацевтичній галузі».

 

Зелене світло підприємництву

17.01.2014

Автори: юристи ЮФ «Ілляшев та Партнери» Андрій Сидоренко і Леонід Гілевич

Джерело: журнал The Lawyer (Великобританія)

Наприкінці 2013 року Верховна Рада України ухвалила низку істотних поправок до українського законодавства та деяких міжнародних угод. Нововведення спрямовані на приведення українського законодавства у відповідність зі стандартами Євросоюзу, сучасними реаліями та принципами сприяння підприємницькій діяльності, а також на підвищення привабливості України в очах іноземних інвесторів.

Нова угода про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром

4 липня 2013 року Верховна Рада України ратифікувала нову угоду про уникнення подвійного оподаткування між урядами України і Кіпру, підписану у листопаді 2012 року. Нова угода набуває чинності 1 січня 2014 року та замінює аналогічну угода 1982 року між Кіпром та СРСР. В новій угоді впроваджені положення статті 26 Типової конвенції про уникнення подвійного оподаткування доходів та капіталу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо двостороннього обміну інформацією для цілей оподаткування та поняття фактичного власника (в російському тексті Типової конвенції – власника-бенефіціара), а норми про постійні представництва підприємств приведені у відповідність із зазначеною Типовою конвенцією. Крім того, на відміну від угоди 1982 року, за умовами якої дивіденди, приріст капіталу, відсотки та роялті в Україні не обкладалися 15-відсотковим податком на прибуток нерезидента, в новій угоді передбачено оподаткування доходу біля джерела його виплати. Для дивідендів ставка оподаткування становить 5% у випадку, якщо частка участі фактичного власника в статутному капіталі компанії, що сплачує дивіденди, становить не менше 20 відсотків, або такий фактичний власник інвестував в придбання акцій та інших прав не менше 100 тис. євро, та 15% в інших випадках, для відсотків – 2%, для роялті – 5%, якщо роялті виплачується стосовно авторських прав на наукові твори, патентів або торговельних марок, та 10% в решті випадків.

Нові правила контролю над трансфертним ціноутворенням

Україна продовжує впроваджувати правила податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (укладанням угод між пов’язаними особами) у відповідності з Методичними вказівками ОЕСР «Про трансфертне ціноутворення для транснаціональних корпорацій та податкових органів держав». Перелік методів трансфертного ціноутворення залишився незмінним з часу його перегляду 1 січня 2013 року, а саме: метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), метод ціни перепродажу, метод «витрати плюс», метод розподілу прибутку та метод чистого прибутку. У відповідності до змін до Податкового кодексу від 1 вересня 2013 року, правила контролю над трансфертним ціноутворенням застосовуються до певних контрольованих операцій. До контрольованих відносяться операції зі пов’язаними особами – резидентами та нерезидентами, обсяг яких перевищує 50 млн. грн. (за рік – прим. пер.). При цьому податковому контролю не підлягають операції, які здійснюються пов’язаними особами – резидентами, якщо такі особи не задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток; не застосовують спеціальні режими оподаткування, не сплачують податок на прибуток підприємств або податок на додану вартість за ставкою, відмінною від основної, та не були платниками податку на прибуток підприємств або податку на додану вартість протягом відповідного звітного року. На заміну єдиному правилу «тихої гавані» (принципу, згідно з яким у разі відхилення договірних цін у податковому обліку платника податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін менше ніж на 20 відсотків, таке відхилення не може бути підставою для визначення (нарахування) податкового зобов’язання, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності – прим. пер.) у новій редакції кодексу для застосування методів визначення цін у контрольованих операціях вводиться розрахунок міжквартильных ринкових діапазонів цін та рентабельності. Платник податків має право застосовувати будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним, однак у разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу). Крім того, зміни до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення зобов’язують платників податків подавати звіт за контрольованими операціями. За неподання такого звіту платнику податків загрожує штраф у розмірі 5% від загальної суми контрольованої операції. Новими правилами також вводяться перевірки платника податків на предмет повноти нарахування та сплати податків під час проведення контрольованих операцій.

Зміни в порядку працевлаштування іноземних громадян

З 5 липня 2013 року набрав чинності новий Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 437 від 27 травня 2013 року. Згідно з українським законодавством іноземні громадяни, які бажають бути прийнятими на роботу в Україні, повинні мати дозвіл на працевлаштування. Оскільки процедура отримання дозволів на працевлаштування, яка діяла до 5 липня 2013 року, була досить складною, у своїй новій постанові Кабмін зробив спробу її спростити. Незважаючи на те, що в цілому це йому вдалося, деякі зміни справляють протилежне враження. Наприклад, тепер іноземцям доведеться проходити медичний огляд на предмет хронічного алкоголізму, токсикоманії, наркоманії та інших інфекційних захворювань. До інших істотних змін відносяться значне спрощення процедури подовження дозволу на працевлаштування, скорочення термінів розгляду документів центром зайнятості та приділення уваги особливим випадкам працевлаштування іноземних громадян. За оцінками Державної міграційної служби України, опублікованими в липні 2013 року, загальна кількість дозволів на працевлаштування, виданих у 2013 році, становитиме близько восьми тисяч.

Запровадження кримінальної відповідальності для юридичних осіб

На виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС у травні 2013 року Верховною Радою України був прийнятий закон про запровадження кримінальної відповідальності для юридичних осіб та включення відповідного розділу у Кримінальний кодекс України та деякі інші нормативні акти. Зміни набирають чинності з 1 вересня 2014 року. Юридична особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за вчинення її уповноваженим представником злочинів, включаючи легалізацію грошових коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом, використання доходів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, хабарництво та терористичні акти. Кримінальна відповідальність для юридичних осіб передбачає накладення штрафів, конфіскацію майна та ліквідацію.

 
© 2021 Ілляшев та Партнери / Мобільна версія