укр eng рус est

Публікації

Останні новини
Відгуки
Chambers Europe

«Нещодавно фірма провела консультування з низки фармацевтичних справ. Багато хто погоджується, що ця команда «рухається в правильному напрямку, особливо вражає її робота у фармацевтичній галузі».

 

Реєстрація підприємств

31.03.2014

Євген Соловйов, адвокат, “Ілляшев та Партнери”
Джерело: “Юридична практика”

24.03.2014 року на сайті Міністерства юстиції України опубліковано Наказ Міністерства юстиції України № 525/5 від 14.03.2014 року «Про проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців».

Даним наказом встановлено, що проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, здійснюється державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції в областях та місті Києві (далі – державні реєстратори).

Зазначене положення наказу не поширюється на зміну місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців у межах території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Державні реєстратори, які проведуть таку реєстраційну дію, мають повідомити про це поштовим відправленням, телефонограмою, електронним зв’язком тощо державних реєстраторів реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі за місцем зберігання реєстраційної справи про необхідність передачі реєстраційної справи юридичної особи та/або фізичної особи – підприємця за їх новим місцезнаходженням.

Також наказом дозволено здійснювати в таких випадках передачу реєстраційних справ не тільки поштовим відправленням відповідно до статті 14 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, але й шляхом видачі реєстраційної справи за зверненням уповноважених представників юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців під розписку щодо обов’язковості її наступної передачі державному реєстратору за новим місцезнаходженням юридичних осіб та місцем проживання фізичних осіб – підприємців.

Хоча даний наказ, звичайно, не може вирішити питання фактичного контролю над розташованими в Криму активами суб`єктів підприємницької діяльності, проте може допомогти вирішити питання з можливістю подальшого проведення реєстраційних дій щодо таких підприємств за їх новим місцезнаходженням, наприклад, їх продажу разом з належними їм активами шляхом продажу учасниками корпоративних прав та зміни складу учасників, а також питання збереження реєстраційних справ.

Слід зазначити, що українське законодавство для деяких організаційно-правових форм юридичних осіб передбачає обов`язкову наявність інформації про їх місцезнаходження в статутах (наприклад, це обов`язково для товариств з обмеженою відповідальністю, які є найпоширенішою в Україні організаційно-правовою формою, в якій створюються юридичні особи). Відповідно, зміна місцезнаходження в даному випадку супроводжується проведенням загальних зборів учасників та внесенням відповідних змін до статуту, які подаються для державної реєстрації одночасно з реєстрацією зміни місцезнаходження. Такі реєстраційні дії проводяться на підстави реєстраційної картки за фрмою № 3.

В зв`язку з ситуацією, що сталася в Криму, напевно, не всі підприємства наразі матимуть доступ до своїх установчих документів та печаток, а також зможуть оперативно провести загальні збори учасників. З урахуванням того, що дозволи на виготовлення печаток скасували ще декілька років тому, на мою думку, виходом з даної ситуації може бути виготовлення керівником такого підприємства нової печатки та подача для реєстрації зміни місцезнаходження реєстраційної картки за формою 4, яка подається юридичними особами, місцезнаходження яких не зазначається в їх статутах та зміна якого не потребує внесення до їх статутів відповідних змін. Думаю, що державні реєстратори з розумінням будуть ставитись до цієї проблеми та будуть проводити в такому випадку відповідні реєстраційні дії.

Слід також звернути увагу на те, що у деяких випадках зі зміною місцезнаходження все одно можуть виникнути проблеми. Так, непросто буде це зробити тим підприємствам, які перебувають в процедурі або в процедурі банкрутства на стадії ліквідації, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», щодо таких юридичних осіб забороняється проводити низку реєстраційних дій, зокрема проводити державну реєстрацію змін до відомостей про їх місцезнаходження, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. На мою думку, це питання також потребує врегулювання та вирішення.

Також, оскільки можна прогнозувати виникнення складнощів з перш за все техічною можливістю виконання кримськими державними реєстраторами вимог цього наказу щодо передачі реєстраційних справ, слід вже зараз почати міркувати над тим, яким чином ті державні реєстратори, які зареєструють зміну місцезнаходження, будуть фактчино вести реєстраційні справи «кримських» суб`єктів підприємницької діяльності. Наприклад, в разі наявності у суб`єктів підприємництва установчих та реєстраційних документів можна буде запровадити процедуру, відповідно до якої державному реєстратору можуть надаватись копії існуючих документів з пред`явленням оригіналів, а державний реєстратор зможе своєю печаткою засвідчити ці копії, з яких і буде формуватись реєстраційна справа.

Є також і «зворотній бік медалі», який полягає в тому, що існують підприємці в матеріковій частині України, які в силу певних обставин дуже хотіли б унеможливити доступ до власних реєстраційних справ українським судам та правоохоронним органам. З цією метою такі особи вже почали змінювати місцезнаходження своїх підприємств на Крим, оскільки за зміною місцезнаходження настає обов`язок державного реєстратора передати реєстраційну справу за новим місцезнаходженням. Звичайно, державні реєстратори та Укрдержреєстр намагаються вплинути на цю ситуацію в межах наданих їм повноважень, але ця проблема також потребує вирішення на законодавчому рівні.

Хочеться зазначити, що необхідність якимось чином вирішити питання з українськими суб`єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими на території Криму, викликана швидкою анексією Криму, цілком зрозуміла, і ця проблема дійсно є актуальною, як і багато других проблем, які несподівано виникли для України в зв`язку з такими діями Російської Федерації. Проте, на моє переконання, це питання правильно було б вирішити шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Зокрема, відповідно до ст. 5 Закону, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання юридичної особи, а ст. 14 Закону не передбачає видачу реєстраційних справ на руки суб`єктам підприємницької діяльності. Цілком доцільно було б внести відповідні зміни до Закону, оскільки, навіть в разі виконання державними реєстраторами материкової частини України положень цього наказу, незрозуміло, яким чином поведуть себе державні реєстратори в Криму. Не можна виключити ситуацій, в яких ними буде ігноруватись положення цього наказу з огляду на незмінність положень Закону. До того ж такі розбіжності між положеннями Закону та наказу можуть бути підставою для оскарження в судовому порядку реєстраційних дій, проведених відповідно до цього наказу, та, як наслідок, не можна виключати можливість їх скасування.

 
© 2021 Ілляшев та Партнери / Мобільна версія