укр eng рус est

Спеціалізація

Останні новини
Відгуки
The Legal 500 EMEA

«У «Ілляшев та Партнери» дуже добра репутація у сфері інтелектуальної власності, особливо у фармацевтичній галузі, в якій настійно рекомендована юрист Ірина Кириченко. Юридична фірма охоплює багатьох клієнтів, включаючи Eli Lilly, H.Lundbeck A/S та Асоціацію виробників інноваційних ліків «АПРАД». Михайло Ілляшев, керівник практики, також відзначений для роботи в Україні».

 
Антимонопольне право
 • Захист клієнтів від недобросовісної конкуренції, антиконкурентних дій органів державної влади
 • Отримання дозволів на концентрацію та узгоджені дії
 • Представництво інтересів клієнтів у спорах, пов’язаних з можливими порушеннями конкурентного законодавства
 • Розробка та супровід впровадження систем внутрішнього попередження порушень антимонопольного права (програм антимонопольного комплаєнсу)
 • Представництво інтересів клієнтів при розгляді скарг щодо порушень законодавства під час проведення закупівель
 • Представництво інтересів суб’єктів господарювання у зв’язку з отриманням державної допомоги
Банківське та фінансове право
 • Банківська справа
 • Інвестиції
 • Інститути спільного інвестування
 • Корпоративні фінанси
 • Майнові активи та лізинг
 • Стягнення заборгованості
 • Фінансові послуги
 • Цінні папери (векселі, облігації)
Банкрутство та фінансова реструктуризація в Росії
 • Супровід процедур неспроможності (банкрутства) юридичних і фізичних осіб
 • Розробка плану відновлення фінансової платоспроможності
 • Розробка і реалізація плану фінансової реструктуризації
 • Представництво інтересів Клієнтів у справах про неспроможність (банкрутство)
Банкрутство та фінансова реструктуризація в Україні
 • Консультування з питань порушення справи про банкрутство і стягнення заборгованості;
 • Представництво інтересів на зборах кредиторів та засіданнях комітету кредиторів у справах про банкрутство;
 • Розробка і реалізація плану оздоровлення фінансового стану боржника та отримання повного задоволення вимог кредитора;
 • Представництво інтересів у справах про банкрутство;
 • Представництво інтересів у спорах про оскарження угод боржників;
Валютне регулювання в Україні
 • Консультування в сфері валютного регулювання і валютного контролю
 • Перевірка угод з нерезидентами на предмет їх відповідності валютним обмеженням, комплексне структурування угод з урахуванням усіх діючих валютних обмежень
 • Отримання індивідуальних ліцензій Національного банку України на здійснення валютних операцій
 • Супровід реєстрації кредитів і позик від нерезидентів в Національному банку України
Вирішення спорів
 • Представництво в судах всіх рівнів та підвідомчості
 • Міжнародний комерційний та інвестиційний арбітраж
 • Визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів
 • Визнання і виконання рішень судів та арбітражів за кордоном
 • Оскарження рішень органів
  державної влади
 • Представництво інтересів в Європейському суді з прав людини
 • Захист в кримінальних справах
 • Міжнародна екстрадиція
 • Банкрутство/відновлення платоспроможності
 • Стягнення заборгованості
 • Альтернативне вирішення спорів
 • Виконання судових рішень
Європейський суд з прав людини
 • Консультації щодо наявності правових підстав для звернення до Європейського суду з прав людини, зокрема на предмет дотримання умов прийнятності
 • Представництво на національному рівні з метою вичерпання всіх національних засобів правового захисту
 • Представництво інтересів в Європейському суді з прав людини
 • Додаткові заходи захисту прав у межах національної юрисдикції на підставі рішення Європейського суду з прав людини
Інтелектуальна власність
 • Боротьба з підробками
 • Захист прав інтелектуальної власності в судах
 • Ліцензування
 • Реєстрація прав на торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки
 • Передача технологій
 • Франчайзинг
Корпоративне право та M&A
 • Створення компаній, представництв юридичних осіб-нерезидентів, дочірніх підприємств, громадських організацій
 • Корпоративна реструктуризація
 • Корпоративне управління
 • Угоди у сфері M&A
 • Приватизація
 • Ліцензування
 • Корпоративні спори
 • Антирейдерські заходи, захист корпоративних прав та майна
 • Припинення (ліквідація) юридичних осіб
Кримінальне право
 • Консультування та захист в кримінальному провадженні
 • Представництво інтересів клієнтів на всіх стадіях кримінального процесу, включаючи принесення скарг на дії (бездіяльність) органів слідства (дізнання), оскарження винесеного судом вироку, а також інших судових актів
 • Оскарження рішень про накладення арешту на майно
 • Оскарження постанов органів слідства на ухвал суду про обрання запобіжного заходу
 • Забезпечення пошуку і повернення активів
 • Податкові перевірки
 • Посадові злочини
 • Екстрадиція
Міжнародне торгове право
 • Антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні захисні розслідування
 • Митне регулювання
 • Дозвільні документи у сфері ЗЕД
 • Експортний контроль
 • Економічні санкції
 • Угоди про вільну торгівлю
 • Вирішення спорів у міжнародних торговельних режимах
 • Вирішення спорів з митних питань
 • Право Світової організації торгівлі (СОТ)
 • Аналіз, експертиза та розробка проектів нормативно-правових актів
 • Право ЄС
Міжнародний арбітраж
 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Міжнародний інвестиційний арбітраж
 • Представництво в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (МКАС при ТПП України) та Морській арбітражній комісії при Торгово-промисловій палаті України
 • Складання арбітражних застережень, вибір арбітражного інституту і місця арбітражу
 • Визнання і виконання арбітражних рішень в Україні та за кордоном
 • Оскарження арбітражних рішень, винесених в Україні та за кордоном
 • Супровід процесів в іноземних судах
 • Звернення стягнення на активи за кордоном
 • Отримання експертних висновків з іноземного права для українських судів
 • Експертні висновки з українського права для міжнародного судочинства
Морське право
 • Договори фрахтування.
 • Претензії щодо перевезення вантажу.
 • Фінансування, продаж та купівля судна.
 • Спори з питань морського страхування.
 • Договори на будівництво військових і комерційних суден.
 • Спори, пов’язані з суднобудуванням.
 • Претензії щодо гарантійних зобов’язань.
 • Арешт і виконавче провадження.
Нерухомість та навколишнє середовище
 • Будівництво
 • Енергетика та природні ресурси
 • Земельне право
 • Операції з нерухомістю
 • Сільськогосподарське право
Податкове право
 • Бюджетне законодавство
 • Вирішення спорів з податковими органами
 • Митні та акцизні збори
 • Оподаткування фізичних осіб
 • Оподаткування юридичних осіб
Практика комплаєнсу
 • Cтворення систем ефективного корпоративного управління
 • Розробка системи корпоративних документів
 • Захист інтересів бізнесу та його власників від шахрайських дій, зловживань при використанні активів
 • Моніторинг бізнес-партнерів
 • Проведення внутрішніх розслідувань і антикорупційного аудиту
 • Оцінка та управління ризиками
 • Захист ділової репутації
Публічні закупівлі
 • Вибір процедури та структурування публічних закупівель.
 • Підготовка тендерної документації та тендерних пропозицій.
 • Розробка оціночних моделей, розробка проектів договорів про закупівлю.
 • Консультації під час оцінювання тендерних пропозицій.
 • Супроводження переговорів та укладення договорів про закупівлю.
 • Оскарження умов закупівель.
 • Представництво інтересів в національних органах оскарження та судах.
Трудове право
 • Колективні договори
 • Профспілки
 • Контракти з топ-менеджментом і трудові договори з іншими працівниками
 • Працевлаштування іноземних громадян
 • Кадрова політика
 • Реорганізація і скорочення штату, звільнення
 • Представництво в судах по трудових спорах
 • Оподаткування оплати праці
 • Пенсії
 • Вихідна допомога та виплати при звільненні
 
© 2021 Ілляшев та Партнери / Мобільна версія