укр eng рус est

Публікації

Останні новини
Відгуки
Chambers Europe

«Нещодавно фірма провела консультування з низки фармацевтичних справ. Багато хто погоджується, що ця команда «рухається в правильному напрямку, особливо вражає її робота у фармацевтичній галузі».

 

«Переїзд» компанії в іншу країну в рамках ЄС

19.02.2013

Олена Кривко, юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»
Джерело: «Юрист и Закон»

Договір про заснування Європейського Співтовариства гарантує свободу економічної діяльності (freedom of establishment). Таким чином, можна говорити про вільне переміщення в межах ЄС не тільки громадян, але й компаній.

На сьогоднішній день компанії, зареєстровані в державі – члені ЄС, можуть вільно перемістити своє фактичне місцезнаходження в іншу державу-член (moving a real seat), зокрема і свій головний офіс або виробництво в цілому.

Крім того, в Європі актуальним стало питання про можливості компаній «змінити громадянство», тобто змінити реєстрацію місцезнаходження компанії (moving a registered office). У цьому випадку компанія повністю виходить з-під юрисдикції однієї держави і підпадає під юрисдикцію іншої.

Актуальність для європейських компаній цього питання пов’язана насамперед із розвитком бізнесу. Так, наприклад, звичайна компанія, яка вже давно існує і має певне місце на ринку ЄС, потребує інвестицій і хоче залучити нових інвесторів і кредиторів. У свою чергу, банки та інші інвестори в рамках ЄС воліють мати справу з компаніями, зареєстрованими в державі з привабливою інвестиційною політикою, ефективним законодавчим регулюванням банкрутства та процедурою повернення боргів. Відповідно, компанія буде більш приваблива для інвесторів і матиме більший доступ до фінансових ресурсів, якщо вона буде мати реєстрацію в такій державі.

Деякі компанії намагаються змінити місце своєї реєстрації, оминаючи варіант ліквідації в одній державі і створення в іншій

Компанії, зареєстровані в Греції чи Чехії, які за даними Світового Банку мають найслабшу в ЄС систему захисту інвестицій, користувалися б більшою популярністю серед інвесторів, якщо б їх місцем реєстрації була, наприклад, Великобританія, яка може запропонувати більш ефективну систему захисту інвестицій.

З цих та інших причин деякі компанії намагаються змінити місце своєї реєстрації, оминаючи варіант ліквідації в одній державі і створення в іншій.

На даний момент питання переміщення реєстрації місцезнаходження компанії не врегульоване єдиним актом ЄС. Розроблено проект Директиви про переміщення реєстрації офісу компаній («14th Company Law Directive»), але він не прийнятий Європарламентом і знаходиться на стадії обговорення. Таким чином, в ЄС не встановлено єдиний механізм для всіх компаній, що дозволяє переміщення реєстрації місцезнаходження компанії. У доповіді Єврокомісії з цього питання наводяться альтернативні способи такого переміщення.

Одним з таких варіантів є використання механізму транскордонного злиття (the cross-border merger) – Директива 2005/56/EC від 26 жовтня 2005 року про транскордонне злиття товариств з обмеженою відповідальністю.

Переміщення реєстрації місцезнаходження компанії можна здійснити шляхом створення дочірньої компанії з подальшим переміщенням і об’єднанням дочірньої компанії з материнською.

Переміщення реєстрації місцезнаходження компанії можна здійснити шляхом створення дочірньої компанії в державі-члені, в яку планується перемістити компанію, а потім об’єднання дочірньої компанії з материнською разом із переміщенням до держави дочірньої компанії. Під товариствами з обмеженою відповідальністю, на які поширюється ця директива, розуміються як публічні, так і приватні компанії.

Також існує можливість змінити «громадянство» компанії за допомогою перетворення на європейську компанію (SE) (a European Company) або європейське кооперативне товариство (SCE) (a European Cooperative Society). Це правові форми компаній в рамках ЄС, для яких правом ЄС передбачено право і механізм переміщення реєстрації місцезнаходження компанії.

Право змінити свою організаційну форму на SE або SCE мають тільки публічні компанії, які існують не менше 2 років. Така компанія може бути перетворена в форму SE або SCE для того, щоб перемістити компанію в іншу державу-член. Однак ця процедура дорога, мінімальний розмір статутного фонду для SE і SCE становить 120000 євро.

Керуючись гарантованим правом свободи економічної діяльності, Європейський Суд Справедливості (Суд ЄС) розглянув кілька справ, пов’язаних з переміщенням реєстрації місцезнаходження компанії. Однак значення рішень суду ЄС обмежене, оскільки стосується тільки конкретної ситуації і може бути предметом різних інтерпретацій державами-членами, судами та іншими органами та може призвести до прийняття різних рішень на національному рівні. Крім того, ці рішення містять загальні принципи без надання узгоджених правил і процедур. Суд ЄС вказав на необхідність законодавчого врегулювання цього питання.

На сьогоднішній день Єврокомісія знову повернулася до питання уніфікації правил переміщення реєстрації місцезнаходження компаній в ЄС.

Як зазначалося вище, проект Директиви, яка б уніфікувала правила переміщення реєстрації місцезнаходження компаній в ЄС, не був прийнятий у 2007 році. Проте сьогодні Єврокомісія знову повернулася до цього питання. У січні – квітні 2013 року Єврокомісія на своєму сайті проводить обговорення цього питання і збір інформації. Метою цього заходу є отримання докладної інформації про витрати, які сьогодні несе компанія, що висловила бажання перемістити свою юридичну адресу в іншу державу, а також про переваги подальших дій ЄС в цьому напрямку. Єврокомісія пропонує представникам компаній заповнити анкету, що містить питання про необхідність прийняття законодавчого акта на рівні ЄС та його передбачуваний зміст, а також питання про перешкоди, з якими стикаються компанії у цій сфері.

Таким чином, можливо, європейські компанії незабаром матимуть чіткі правила гри, що дозволять їм змінити «громадянство».

 
© 2020 Ілляшев та Партнери / Мобільна версія